vat pham phong thuy

Ngọc bội treo 4 hồ lô đá Cẩm Thạch bảo trợ sức khỏe S232

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37cm x 3cm + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải những sao xấu chủ về bệnh tật, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội

Ngọc bội treo 1 gậy như ý ngọc Cẩm Thạch thành công tốt đẹp S527

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội như ý đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc thành công tốt đẹp, kết quả mỹ mãn, như ý. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội hồ lô đen đá hắc ngà Nam Mỹ hóa giải hung khí S917

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 12 cm. + Khối lượng: 30g. + Ý nghĩa: Biểu tượng tiêu tai hóa bệnh, hóa giải hung khí, bình an, bảo trợ sức khỏe… + Cách sử dụng: treo xe, treo trong phòng ngủ, phòng

Ngọc bội hồ lô bảo bình ngọc Hoàng Long mang lại bình an S230

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô bảo bình đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: hóa giải hung khí, mang lại bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + Giá: 460.000 vnd

Ngọc bội treo hồ lô vàng ngọc Hoàng Long hóa giải hung khí S228

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm + Khối lượng: 39g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải hung khí, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo